Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Lekarz – specjalista angiologii
Kod: 221203
Liczba odwiedzin: 2239
Synteza: Rozpoznaje, różnicuje i leczy ostre i przewlekłe choroby układu naczyniowego, planuje i nadzoruje rehabilitacje oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego.
Zadania zawodowe: - badanie chorych podmiotowe, oraz przedmiotowe ukierunkowane na ocenę układu tętniczego, żylnego i chłonnego;
- nawiązywanie kontaktu z pacjentem i jego rodziną, wyjaśnianie zasad leczenia i zapewnianie ich współdziałania w leczeniu i rehabilitacji;
- kierowanie chorych na badania dodatkowe (laboratoryjne), radiologiczne i inne;
- wykonywanie badań diagnostycznych, nieinwazyjnych ( segmentarne pomiary ciśnień metodą .dopplerowską, ultrasonograficznych naczniowych, prób wysiłkowych) oraz inwazyjnych (izotopowych, radiologicznych kontrastowych-angiogrrafii, flebigrafii, naczyniowych badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, cewnikowania dużych naczyń i dokonywanie pomiaru ciśnienia żylnego) oraz ocenę i interpretację wyników;
- leczenie chorób układu naczyniowego w tym zakładanie stentów naczyniowych, wykonywanie angioplastyki przezskórnej, miejscowej fibrynolizy, embolizacji naczyń, leczenie bólu niedokrwiennego.
- ;ustalanie wskazań do leczenia chirurgicznego chorób naczyńplanowanie i nadzór nad rehabilitacją chorych po leczeniu zachowawczym i inwazyjnym chorób układu naczyniowego;
- orzekanie o niezdolności do pracy z powodu: choroby, potrzebie rehabilitacji leczniczej, uprawnienia do świadczenia rehabilitacyjnego, niezdolności do pracy zarobkowej lub w gospodarstwie rolnym, samodzielnej egzystencji, o uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu chorób układu naczyniowego;
- wykonywanie konsultacji lekarskich dla innych specjalności medycznych;
- uczestniczenie w działaniach dotyczących promocji zdrowia i zapobiegania chorobom układu naczyniowego ( prewencja pierwotna i wtórna)- inne objęte specjalnością podstawową w zakresie chorób wewnętrznych, lub chirurgii ogólnej.
Dodatkowe zadania zawodowe: - kierowanie oddziałem, kliniką o profilu leczenia chorób układu naczyniowego, lub przychodnią specjalistyczną;
- sprawowanie funkcji kierownika specjalizacji lekarzy specjalizujących się w angiologii;
- inne zadania objęte specjalnością podstawową.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę