Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Legalizator
Kod: 214921
Liczba odwiedzin: 2519
Synteza: Sprawdza przyrządy pomiarowe w ramach legalizacji, uwierzytelnienia i wzorcowania; oblicza błędy wskazań przyrządów pomiarowych; przygotowuje dokumenty z tym związane; sprawuje nadzór nad prawidłowym stosowaniem przyrządów pomiarowych.
Zadania zawodowe: - sprawdzanie metrologiczne przyrządów pomiarowych;
- sporządzanie świadectw legalizacyjnych i uwierzytelniających;
- cechowanie (nakładanie cech legalizacyjnych i cech uwierzytelniających) przyrządów pomiarowych);
- podejmowanie decyzji o odmowie legalizacji i uwierzytelnienia przyrządów pomiarowych;
- sporządzanie protokołów dotyczących sprawdzenia przyrządów pomiarowych;
- wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych;
- wykonywanie badań wiązanych z zatwierdzeniem typu przyrządów pomiarowych;
- kontrolowanie prawidłowego stosowania przyrządów pomiarowych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę