Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Rzeczoznawca budowlany
Kod: 214210
Liczba odwiedzin: 1684
Synteza: Dokonuje oceny systemu technicznego budynków i obiektów budowlanych, zarówno nowych, jak i eksploatowanych lub wyeksploatowanych; ocenia proces budowy z punktu widzenia sztuki budowlanej i zasad bezpieczeństwa publicznego; wydaje opinie o użytych do budowy materiałach; określa ewentualne przyczyny katastrof budowlanych.
Zadania zawodowe: - zapoznawanie się z obiektem, dokumentacją techniczną i dziennikiem budowy;
- wykonywanie niezbędnych odsłonięć i odkuć, np. stropów i ścian, odkopanie fundamentów dla umożliwienia dokonania oceny ich stanu technicznego;
- w razie potrzeby, sprawdzanie obliczeń statycznych i ich zgodności z Polskimi Normami;
- wydawanie opinii w sprawie ewentualnych odstępstw od obliczeń normatywnych;
- sprawdzanie w kontrolowanym obiekcie lub w dzienniku budowy procesu budowy i montażu, zgodności z planowanym przebiegiem budowy;
- ocena użytych materiałów i ich zgodności z dokumentacją techniczną;
- określanie stopnia zużycia wyeksploatowanych obiektów;
- dokonywanie oceny opłacalności przeprowadzonego remontu, zwłaszcza remontu kapitalnego;
- ocena zabezpieczenia nieużytkowanych obiektów;
- wydawanie opinii o przyczynach katastrof budowlanych;
- opiniowanie przestrzegania zasad bhp na budowie;
- opiniowanie zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków.
Dodatkowe zadania zawodowe: - występowanie w sprawach spornych jako biegły sądowy lub ekspert stron w przypadku wydawania opinii o przyczynach katastrof budowlanych.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę