Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Regionalny kierownik sprzedaży
Kod: 122106
Liczba odwiedzin: 3477
Synteza: Zarządza zespołem sprzedaży na danym obszarze; realizuje politykę handlową firmy w powierzonym regionie; projektuje i przydziela plany sprzedażowe i plany marż oraz nadzoruje ich wykonanie; zarządza zespołem sprzedażowym; buduje i utrzymuje relacji z klientami firmy; monitoruje i analizuje działania konkurencji w regionie
Zadania zawodowe:
 • realizowanie polityki handlowej reprezentowanej firmy na przydzielonym terenie działania;
 • tworzenie planów sprzedażowych w oparciu o strategię firmy i wytyczne kierownictwa;
 • przydzielanie zadań sprzedażowych pracownikom działu sprzedaży, rozliczanie z ich wykonania oraz bieżące sprawowanie nadzoru nad pracą podległego zespołu sprzedaży;
 • przeprowadzanie tzw. podwójnych wizyt (double calls) w celu monitorowania jakości pracy podległych pracowników sprzedaży;
 • utrzymywanie relacji z kluczowymi klientami, w tym odbywanie wizyt handlowych i prezentowanie oferty handlowej firmy;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • zatrudnianie pracowników do zespołu sprzedażowego w regionie lub branie udziału w procesach rekrutacji nowych pracowników;
 • motywowanie pracowników sprzedaży i dbanie o ich rozwój zawodowy;
 • dbanie o rozwój własnych kompetencji kierowniczych i sprzedażowych;
 • ponoszenie odpowiedzialności za realizację planów sprzedażowych na przydzielonym terenie;
 • monitorowanie i analizowanie działań konkurencji na przydzielonym terenie, w szczególności w zakresie strategii cenowych;
 • przygotowywanie sprawozdań i raportów dla przełożonych;
 • zapewnianie podległemu zespołowi bezpiecznego środowiska pracy, dbanie o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • dbanie o dobry wizerunek reprezentowanej firmy;
 • reprezentowanie firmy podczas targów branżowych;
 • przeprowadzanie szkoleń podległych pracowników.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę