Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)
„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (IV)"

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP w Mogilnie jako bezrobotne.

Obrazek dla: „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)
„Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie mogileńskim (IV)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie mogileńskim.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę