Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Nagłówek

Aktualności

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA (zadanie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Na finansowanie realizacji zadania Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie dysponuje kwotą ...

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2017

Zamieszczono zmieniony wniosek o organizowanie prac interwencyjnych obowiązujący od czerwca 2017 roku Załączniki Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych ...

Nabór kandydatów na szkolenie

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje o prowadzonym naborze kandydatów na szkolenie "Spawanie w metodzie MAG (135)" . Realizację szkolenia przewidziano na miesiąc czerwiec b.r. Zainteresowane osoby bezrobotne zarejestrowane w tut. Urzędzie zobowiązane są do złożenia "Karty kandydata na szkolenie" (w/w...

Infrormacja o wyborze instytucji szkoleniowej

Wprowadzono informację o wyborze instytucji szkoleniowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie szkolenia grupowego w zakresie "Spawanie w metodzie MAG (135)" dla grupy 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie. ...

Projekty aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, że w dniu 6 kwietnia 2017 r. zawarł umowy o dofinansowanie projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: "Wsparcie aktywności...

Program "Praca dla każdego"

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie realizuje program aktywizacji zawodowej pn. "Praca dla każdego", adresowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie.

Program regionalny "Wiek naszym atutem"

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie uczestniczy w realizacji Programu regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego pn. "Wiek naszym atutem". Na realizację programu uzyskano dofinansowanie ze środków rezerwy Funduszu Pracy. Program skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku od 30 do 50 lat, w tym głównie kobiet, osób bez wykształcenia średniego oraz...

Informacja o zamiarze zorganizowania szkolenia grupowego

Wprowadzono informację o zamiarze zorganizowania szkolenia grupowego w zakresie "Spawanie w met. MAG (135)" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie. Załączniki Informacja...

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu PAI 2017r.

Załączniki informacja o unieważnieniu konkursu.pdf

Ogłoszenie o naborze wniosków o refundację części kosztów zatrudnienia osób do 30 roku życia.

REFUNDACJA CZĘŚCI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA OSÓB DO 30 ROKU ŻYCIA (zadanie z art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)   Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia...

Wyświetlanie 71 - 80 z 111 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę