Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie


Nagłówek

Aktualności

Harmonogram porad grupowych I kwartał 2018

Załączniki Harmonogram porad grupowych I kwartał 2018

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - nowe druki upoważnienia do odbioru

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż zmieniły się druki upoważnień do odbioru dokumentów w ramach procedury wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Załączniki ...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - nowe druki załaczników

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie Informuje, iż uległy zmianie druki następujących załączników: - oświadczenie o okolicznościach z art. 88z ust.6 - oświadczenie składane jako załącznik do oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi; - oświadczenie o okolicznościach z art. 88j ust. 2b - oświadczenie składane jako załącznik...

Wnioski na doposażenie stanowiska pracy i dotację

Zamieszczo nowe wnioski na doposażenie stanowiska pracy dla osoby bezrobornej rozpoczęcie działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną

Zatrudnianie cudzoziemców - UWAGA

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż do odwołania wstrzymuje przyjmowanie drogą elektroniczną poprzez stronę www.praca.gov.pl : - oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, - wniosków o zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca. Ww. dokumenty można składać tylko pisemnie (w wersji papierowej)...

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW - 2018 R.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie informuje, iż można już składać: oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca. Szczegółowe informację na temat zasad zatrudniania cudzoziemców można uzyskać tutaj . Agencje pracy tymczasowej proszone są...

Krajowy Funduszu Szkoleniowy - 2018

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie zaprasza Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się w 2018 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), w tym ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, do wypełnienia ankiety, która ma na celu oszacowanie...

Informacja o projekcie "Czas na studia podyplomowe"

Fundacja Gospodarcza „ProEuropa" i firma Canvi s.c. informują o realizacji projektu „Czas na studia podyplomowe" oraz o prowadzonej w jego ramach rekrutacji uczestników.  Projekt skierowany jest do osób z wykształceniem wyższym (posiadających dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia i tytuł licencjata...

Szkolenie pt. "Generator Wniosków o Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020"

Bezpłatne szkolenie z obsługi Generatora Wniosków o Dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt "Biznes od A do Z"

Projekt "Biznes od A do Z" realizowany przez Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra "BIODERKO" i Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Wyświetlanie 1 - 10 z 78 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę